home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Afvangst van vleermuizen bij verblijfplaats

Afvangst van vleermuizen bij verblijfplaatsen kan plaatsvinden tijdens de uitvliegperiode voor de uitvliegopening. Hiervoor kan zowel een speciaal hiervoor ontworpen boomharpval (of boomvangkorf, zie foto en infraroodvideo) met verticale draden als een schepnet gebruikt worden. De boomharpval kan door middel van telescopische stokken tot op een hoogte van ruim tien meter (met enige moeite zelfs 15 meter) gepositioneerd worden voor de opening. Eventueel kan de boomharpval met spanbandjes geplaatst worden na klimmen (ladder of touwen) tot de gewenste hoogte.

  
Afvangst van boomkolonie Myoten. Rechts (infraroodvideo): door de vangst van drie uitvliegende dieren kon hier de soort, nl. Watervleermuis (Myotis daubentonii) en een kraamkolonie (alle drie vrouwen drachtig) vastgesteld worden.