home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Ecologisch Adviesbureau Mulder zijn grotere advies- en ingenieursbureaus, gemeentes en provincies, Rijkswaterstaat, recreatie- en waterschappen, Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten, PGO's, projectontwikkelaars, particulieren et cetera. In 2013 is ook gedetacheerd voor de Gemeente Apeldoorn gewerkt.
Hieronder wordt per jaar weergegeven op welke locaties opdrachten zijn uitgevoerd.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (onvolledig)
2013
2002-2012