home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Zoogdierinventarisaties

Valvangsten met life-traps van het type Longworth of Hengstler voor kleine zoogdieren (ware muizen, woelmuizen en spitsmuizen), grote inloopvallen voor iets grotere dieren (Egel, kleine marterachtigen, ratten, woelrat etc.) of putvallen (eventueel in combinatie met geleidingsschermen). Aantal vallen, ruimtelijke plaatsing en aastype worden aangepast aan de grootte van het gebied, biotooptypen en te verwachten of aan te tonen soorten.
EAM heeft ook ervaring met de streng beschermde Noordse woelmuis en waterspitsmuis.

Sporenonderzoek (prenten, uitwerpselen, braakballen, skeletdelen, knaagsporen, haren/veren etc.).

Waterspitsmuisonderzoek middels de buizenmethode.

Night-vision (infrarood) foto- of videoregistratie met bv. een zgn. Mostela of Struikrover.

Fotograferen of filmen met een cameraval bij holen, nesten, langs wildpaadjes of bij lokmiddelen (voer, zout, lokstoffen).

Achtergrond: Ondergrondse woelmuis (Pitymys subterraneus)


Extra:
Merkwaardige vondst van een dode mol in een boomholte, vier meter boven de grond.