home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

AmfibieŽninventarisaties

Gebiedsinventarisaties bijvoorbeeld conform de monitoringmethode van de Werkgroep Monitoring van RAVON.
Hierbij wordt zowel directe visuele observatie overdag of met behulp van een sterke lichtbron 's nachts, auditieve perceptie (koorzang of 'kwaken') als schepnetvangst gebezigd. Uitlokking tot roepen van potentieel aanwezige maar stille anuren (kikkers/padden) door het ten gehore brengen van soortspecifiek geluid via draagbare geluidsapparatuur behoort tot de mogelijkheden.

Fuikvangsten (vooral watersalamanders en larven).

Translocatie

Afvangst en verplaatsing van eieren, larven of adulten direct voorafgaand aan en/of ter zake kundige begeleiding tijdens ingrepen zoals soms vereist ter mitigatie in ontheffingen Flora- en faunawet, bv. bij geplande bagger- en dempingswerkzaamheden.

Aanpak amfibieŽnmigratieproblematiek

AmfibieŽnoverzetactie (knelpuntonderzoek; opzet, coŲrdinatie en uitvoeren overzetactie; mobiele afzettingen/geleidingsstructuren)

Technische oplossingen (permanente afzettingen/geleidingsstructuren, corridors, succesmonitoring).

Achtergrond: Springkikker (Rana dalmatina)