home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Quickscans of natuurtoetsen in het kader van de Wet Natuurbescherming.
Aan de hand van beschikbare informatie uit verspreidingsatlassen, regionale of nationale databanken, een oriŽnterend veldbezoek en eventueel aanvullend veldwerk kunnen geplande ingrepen vooraf getoetst worden m.b.t. de Flora- en faunawet. Het onderzoek kan het voorkomen of afwezig zijn van beleidsrelevante soorten (beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst) aannemelijk maken en geeft aan hoe hier mee om te gaan. EAM biedt ook hulp aan bij het zoeken naar alternatieven, de aanvraag tot ontheffing of het voorstellen van mitigerende en/of compenserende maatregelen.