home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Reptieleninventarisaties

Gebiedsinventarisaties en monitoring bv. volgens de monitoringmethode van de Werkgroep Monitoring van RAVON, trajecttellingen en/of de schuilplaatmethode. Individuele herkenning (eventueel vangst en terugvangst) behoort bij reptielen ook tot de mogelijkheden. Waarnemingen geschieden meest op zicht, soms op geluid.

Translocatie

Translocatie, d.w.z. afvangst en verplaatsing bv. door handvangst, stropvangst of pitfallvangsten.

Achtergrond: Zandhagedis (Lacerta agilis)