home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Planteninventarisaties

Gebiedsinventarisatie (soortenspectrum, vaststelling beschermde soorten, Rode Lijstsoorten)

Vegetatieopnamen met gecombineerde aantals- en bedekkingsklassen (kwadraten, schaal van Braun-Blanquet en/of Tansley)

Bomeninventarisaties

Bij het indienen van bouwplannen wordt meestal een bomeninventarisatie gevraagd. Een kaart met daarop de aanwezige en te verwijderen bomen en gegevens over soort en omvang van stam en kroon zijn dan vereist.

Achtergrond: Bijenorchis (Ophrys apifera)