home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Visonderzoek

Bemonstering voor inventarisatie of monitoring van vissen in oeverzones of kleine of smalle
wateren middels steeknet, (amfibie-)fuiken en/of draagbaar elektrovisapparaat.
Hierbij kunnen, afhankelijk van de onderzoeksvraag, het aanwezige soortenspectrum,
relatieve abundantie en lengte-frequentiebepaling vastgesteld worden.
Ook grootschaliger onderzoek is, i.s.m. anderen, mogelijk (zoals zegenvisserij,
staand want, kuil en elektrovisserij met aggregaat). De eerdergenoemde fuiken zijn zeer
geschikt voor het aantonen van modderkruipers.

Afvangst/translocatie

Verwijderen en verplaatsen van aantoonbaar oververtegenwoordigde of ongewenste
vissen (bv. exoten) of voorafgaand aan ingrepen waar water moet verdwijnen of
anderszins negatief beÔnvloed wordt.Extra:
Video paaiende Beekprikken.

Achtergrond: Elektrovisserij