home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen:

Broedvogelinventarisaties

Gebiedsinventarisaties bv. volgens de regels van het Broedvogelmonitoringproject (BMP) van SOVON.

Als extra stimulans om verborgen soorten aan te sporen hun aanwezigheid te laten blijken kan gewerkt worden met draagbare geluidsapparatuur om specifieke geluiden weer te geven.

Vogeltellingen

Kolonietellingen, punt-transecttellingen etc.

Holtecontroles

Boomholte- en nestkastinspectie door middel van een boomcamera met wit of infrarood licht of ladder en inspectiespiegeltjes, b.v. bij voorgenomen kap en bosbeheer. Slaapplekken van bv. spechten kunnen 's nachts gevonden worden.

Compensatie nestplaatsen

Ter compensatie van verloren geraakte nestplaatsen van bijvoorbeeld holenbroeders of roofvogels is het plaatsen van alternatieven mogelijk. Diverse soorten nestkasten voor specifieke soorten of soortgroepen kunnen opgehangen worden. Te denken valt aan spechten, uilen en zwaluwen. Ook is het mogelijk kunstmatige horsten voor bijvoorbeeld Buizerd te vervaardigen en plaatsen. Hiermee zijn goede resultaten behaald.

Achtergrond en geluid: Huismus (Passer domesticus)

Extra:
Video van nestholte uithakkende Kuifmezen.
Video van uit de hand etende Witkruintapuit (Marokko).
Slechtvalkproject in Apeldoorn.