home page contact (e-mail)                        amfibieën          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privé
Buienradar

Privacyverklaring

Vleermuizen buitensluiten

Soms is het nodig om een gebouw of boom vrij van vleermuizen te krijgen, bijvoorbeeld wanneer kap, sloop of renovatie onoverkomenlijk is.
Voor het buitensluiten wordt de meest optimale periode gekozen, dus niet in de voortplantingstijd en niet tijdens de winterslaap.
Diverse methoden staan ter beschikking, bijvoorbeeld het aanbrengen van exclusion flaps of exclusion tubes. Deze garanderen een éénrichtingsverkeer van dieren en voorkomen opnieuw invliegen.

 
Speciale exclusion tube voor werken in een hoek.