home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring
home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Homerange

Een homerange kan omschreven worden als een gebied waarin een individu, paar of populatie zich regelmatig in beweegt of ophoudt. Er zijn verschillende manieren om een homerange te berekenen of weer te geven, zoals de minimal convex polygone (MCP) of de kernel homerange. In de laatste wordt meegewogen het aantal malen dat dieren op dezelfde plaats aangetroffen werden en kan in verschillende lagen van waarschijnlijkheid van aantreffen grafisch weergegeven worden. Hierbij kunnen ook kerngebieden of belangrijke centra binnen de homerange onderscheiden worden.

  

Voorbeelden van grafische weergave van homeranges. Links minimal convex polygone, rechts kernel homerange.