home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Vleermuizen in de kruipruimte

Ondergrondse ruimtes zoal kelders, waterputten, ijskelders en bunkers worden vaak gebruikt door vleermuizen. Meestal is dat voor de winterperiode, soms ook daarbuiten. Dat ook kruipruimtes in gebruik kunnen zijn bewijzen onderstaande foto's.


  
Gewone grootoorvleermuizen (Plecotus auritus) in een droge, relatief warme kruipruimte onder een woning (foto's: Jan Mannak, 6 oktober 2007).