home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Vleermuisetende bosmuizen

In twee bunkers bij Klein-heidekamp, Schaarsbergen overwinteren jaarlijks vele honderden vleermuizen. Eind winter 2009-2010 bleek dat minimaal 70 vleermuizen het slachtoffer zijn geworden van predatie door Bosmuis (Apodemus sylvaticus).

Infrarood videoregistratie van een Bosmuis die pogingen onderneemt naar boven te klimmen (waar de vleermuizen hangen).


Vers uitgevreten vleermuis.

Schimmelontwikkeling op resten.