home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Translocatie

EAM heeft ervaring in afvangst en verplaatsing (translocatie) van vissen, amfibieŽn en reptielen.

Vissen
Voor vissen wordt, afhankelijk van de omstandigheden en fysieke afmetingen van het water, gebruik gemaakt van schepnet of fuiken, maar vaker van elektrisch vissen en in specifieke gevallen van staand net of een zegen.

AmfibieŽn
Voor amfibieŽn kan gekozen worden voor actieve vangmethoden (handvangst en schepnetvangst) en passieve vangmiddelen (putvallen en schuilplaten). Voor bv. Rugstreeppad kunnen emmers met een bodem van vochtig zand ingezet worden.

Reptielen
Voor reptielen is handvangst belangrijk, maar de inzet van passieve vangmiddelen als putvallen en hulpmiddelen om dieren te lokken (schuilplaten) spelen ook een grote rol. John Mulder bezit uitvoerige ervaring en expertise m.b.t. handvangst. Dit resulteert in hoge vangkansen en bij hagedissen in lage kansen op autotomie (verlies van een deel van de staart). Daar waar handvangst moeilijk wordt (stenige omgeving of bij harde of stekelige struikjes) kan bij hagedissen ook stropvangst ingezet worden. Ecologisch Adviesbureau Mulder verrichtte al vele projecten met translocatie van Zandhagedis en heeft zo al honderden dieren verplaatst (Katwijk aan Zee, Bloemendaal aan Zee, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout, Wassenaar, Apeldoorn).

Putval
Een putval (pitfall) is een ingegraven container (bv. emmer, pot, buis, omgekeerde PET-fles) met de opening op maaiveldniveau. De hoogte (diepte) moet voldoende zijn om ontsnappen te voorkomen. Naast vallen met een bedwelmende/conserverende vloeistof (welke voor ongewervelden vaak gebruikt worden, maar voor gewervelde dieren als ethisch onverantwoord beschouwd worden) kunnen er lifetrap pitfalls gebruikt worden, waarbij er door regelmatige controle, aanbieden van voedsel en maatregelen tegen weersinvloeden (regenwater/zonnehitte) en predatoren, gepoogd wordt de dieren levend te bemachtigen. Het gebruik in combinatie met geleidings-schermen (niet overal mogelijk) verhoogt over het algemeen de vangstresultaten. Voor ongewervelden, spitsmuizen, woelmuizen, ware muizen, padden en hagedissen is pitfallvangst een geschikte (aanvullende) methode.


Achtergrond: Zandhagedissen (Lacerta agilis) in emmer.