home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Time expansion

Time expansion is een techniek waarbij het in het geheugen van de detector opgenomen geluid (bijvoorbeeld 10x) vertraagd wordt. Hierbij wordt de frequentie met dezelfde factor verlaagd en komt het geluid binnen het bereik van het menselijk gehoor. Deze techniek maakt het mogelijk om details over het hoogfrequente geluid te ontraadselen en maakt bijvoorbeeld het onderscheid tussen sociale roepen van gewone of ruige dwergvleermuizen gemakkelijk. Opgenomen time expanded geluid bevat alle informatie en maakt uitgebreide computeranalyse achteraf van opgenomen geluid mogelijk.

Onderstaand beeld toont een sonagram van de complexe sociale roep van een Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en een voorbijvliegende Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Duidelijk te zien is de relatief laagfrequente eerste serie pulsen (triller), de tussenpuls en de tweede hoger frequente triller. Op circa 45 kHz enkele echolocatiepulsen van de Gewone dwergvleermuis. Te horen is het geluid 10x vertraagd.