home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Mistnetvangst

Een mistnet wordt gebruikt om individuen in handen te krijgen, bijvoorbeeld ter nadere bepaling van de soort, het geslacht, de ouderdom, de reproductieve status etc. Moeilijk hoorbare of op geluid moeilijk te determineren soorten kunnen zo aangetoond worden. Het is ook de noodzakelijke voorbereidende fase voor telemetrisch onderzoek.

Videoregistratie van vangst en uit het mistnet halen van een mannelijke Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) tijdens een vangactie in het najaar (zwermtijd) voor de Koeleboschgroeve. Opname met digitale videocamera vanaf statief met een krachtige infrarood lichtbron.
Na in het net vliegen wordt snel actie ondernomen door Johannes Regelink, maar het dier blijkt aan de andere kant van het net te zitten. Kort daarna bevrijdt John Mulder het dier snel en deskundig uit zijn benarde situatie.

Ziet u geen video? Klik hier voor een mogelijke oplossing.