home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Telemetrie

Onder telemetrie wordt hier verstaan het in beeld brengen van de bewegingen door het op afstand volgen van een gezenderd dier. Deze methode is zeer geschikt ter nadere bepaling van onderdelen van het coherente netwerk van belangrijke verblijfplaatsen van vleermuizen, met name om kraamkolonies of belangrijke vliegroutes of foerageergebieden te ontdekken en te kunnen beschermen. Als zender worden amper 0,5 gram wegende zendertjes gebruikt. Voor de ontvangst zijn een ontvanger en een directionele Yagi-antenne voorhanden. Afhankelijk van de te verwachten individuele of soortgebonden bewegingen van het dier kan er te voet, te fiets of met de auto gevolgd worden. Van een tijdens de vlucht in een mistnet gevangen vleermuis kan aan het einde van de nacht of overdag de slaapplaats achterhaald worden en bij meerdere dagen volgen tijdens het foerageren de homerange vastgesteld worden. Zo kan het belang van een onderzoeksgebied ook vastgesteld worden voor een daarbuiten aanwezige dagverblijfplaats. Ecologisch Adviesbureau Mulder heeft geparticipeerd in telemetrisch onderzoek naar Franjestaart, Brandts vleermuis, Vale vleermuis, Meervleermuis en Bechsteins vleermuis en beschikt over de benodigde ontheffing voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek.

      
Ontvanger, transmitters, antenne op de auto en gezenderde (en geringde) Meervleermuis.