home page contact (e-mail)                        amfibieŽn          reptielen                    vogels          grondgebonden zoogdieren   vleermuizen  vissen ongewervelden   planten Offertes Quickscan/natuurtoets Opdrachtgevers Index Contact Privť
Buienradar

Privacyverklaring

Vangst van vleermuizen*.

    IR-video van mistnetvangst van een zwermende mannelijke Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) in het najaar (september) voor de Koeleboschgroeve.

Klik hier voor een grotere weergave.
   
  IR-video van afvangst met een boomharpval. Op deze wijze kon zowel de soort vastgesteld worden, namelijk Watervleermuis (Myotis daubentonii) alswel een kraamkolonie als onwaarschijnlijk bestempeld worden (twee mannen).

Klik hier voor een grotere weergave.
   
.   Vangst voor winterverblijf tijdens herfstzwermfase middels een harpval. Uit de bunker vliegende vleermuizen vliegen tegen verticaal gespannen draden en belanden in de opvangbak.
   
Kleurenfoto van een in een mistnet vastzittende Grootoorvleermuis (Plecotus auritus).

* Vangen van vleermuizen is ten strengste verboden (ontheffingplichtig). Ecologisch Adviesbureau Mulder is in het bezit van de benodigde ontheffing.